Over mij

Illustratie

Met de scriptie Rogier van der Weyden en het materieel-technisch onderzoek heb ik in 1999 de studie Cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit afgesloten.

Sindsdien geef ik lezingen over de schilder- en miniatuurkunst van de late middeleeuwen en de vroege Renaissance, de periode die door Huizinga Herfsttij der middeleeuwen wordt genoemd.
Aan de hand van werken van voornamelijk de Vlaamse primitieven behandel ik de meest uiteenlopende onderwerpen.

De kennismaking - als tienjarig meisje - met de Aanbidding van het Lam Gods in Gent ligt aan de basis van mijn fascinatie voor '' van Eyck en zijn volgers'' die tot op de huidige dag voortduurt.

In deze tijd worden de meeste religieuze kunstwerken bewonderd vanwege hun esthetische kwaliteiten. Ze zijn in musea terechtgekomen, los van hun context en los van hun oorspronkelijke doel. Dat doel kon tweeledig zijn: onderrichten van de ware kerkelijke leer, of aanzetten tot meditatie, tot overweging van de afgebeelde heilsgebeurtenis. Als de huidige beschouwer de reactie van de middeleeuwse gelovige wil herbeleven, komt hij voor een barrière te staan, omdat hij de codes van de voorstelling niet meer kent.

Voor een goed begrip van de afbeeldingen zijn een aantal geschreven bronnen van belang. De oorsprong van vele voorstellingen ligt in de Bijbelverhalen. Veel details die ons vertrouwd zijn geworden staan niet in de bijbel, maar zijn terug te voeren op apocriefe evangeliën, visioenen en openbaringen, levensbeschrijvingen van Christus en Maria en allerlei middeleeuwse legenden.
Aan de hand van uitgebreid beeldmateriaal zal ik daar in de lezingen uitvoerig op ingaan.

De Italiaanse schilderkunst komt aan bod met lezingen over Giotto, Jacopo, Gentile en Giovanni Bellini, Piero della Francesca en Carpaccio, en twee prachtige manuscripten, het Getijdenboek voor de Visconti en een exemplaar van Dante's Divina Commedia met illuminaties van Giovanni di Paolo.

Naam Jeanne van der Stappen-Heyvaert
Voornaam Jeanne
Geboortedatum 19 Mei 1944
Huidig adres Oude Grensweg 100, 7552 GD, Hengelo
Telefoon 074-2505422
Email Jeanne@kunst-lezingen.nl
Opleiding Drs Cultuurwetenschappen

Stuur mij een email indien u verdere informatie wenst.