De Poorters van Venetië

In november 1966 werden Florence en Venetië geteisterd door ongekende overstromingen, die enorme schade toebrachten aan de talloze, unieke kunstschatten. Unesco deed toen een dringend beroep op de lidstaten om particuliere comités op te richten, die een bijdrage zouden kunnen leveren aan de hoogst noodzakelijke restauraties van de beschadigde kunstwerken.

Vele landen reageerden enthousiast, zo ook Nederland, waar de vereniging De Poorters van Venetië werd opgericht, een onderdeel van de stichting Nederlands Venetië Comité. Deze stichting onderhoudt de relatie met de Venetiaanse Dienst Monumentenzorg, waarmee in nauw overleg restauratieprojecten in gang worden gezet.

Voor slechts
€ 40,- of € 55,- per jaar draagt u bij aan het behoud van een unieke stad.

Ieder van de comités 'adopteerde' een of meerdere objecten. Bij zeer kostbare projecten werd en wordt samengewerkt met comités uit andere landen. Dat is bijvoorbeeld het geval met de restauratie van de gevel van 'onze' kerk van San Zaccaria, waarbij we de kosten hebben gedeeld met het Amerikaanse comité Venetian Heritage.

Mede dank zij financiële bijdragen van De Poorters van Venetië konden inmiddels veel kunstwerken worden gerestaureerd, maar er moet nog heel wat gebeuren. Restaureren kost veel tijd en moeite en vooral veel geld. U kunt helpen! Word donateur van De Poorters van Venetië.

Voor € 40,- / € 55,- per jaar draagt u bij aan het behoud van een unieke stad. U ontvangt dan regelmatig onze Nieuwsbrief met diverse wetenswaardigheden over Venetië. Verder kunt u te gast zijn bij bijzondere concerten en interessante lezingen, of onder kunsthistorische leiding een unieke reis maken naar Venetië.

Neem gerust contact met me op voor inlichtingen over de Poorters of over de Venetiëreis.