San Zaccaria

San Zaccaria, copyright: Ross Warner

De San Zaccaria, gezien vanaf de Campanile van San Marco.

Illustratie

Gabriel Bella, Bezoek van de doge aan het klooster van San Zaccaria

Illustratie

Wie wil zien waar de stad de eerste adem van de Renaissance voelde, dient de kerk van San Zaccaria te bezichtigen.
( J.J. Norwich)

De huidige vijftiende-eeuwse kerk staat naast de veel oudere Romaanse kerk die gebouwd werd op fundamenten die dateren uit de negende eeuw. Al in 829 bestond hier een bloeiende kloostergemeenschap van benedictinessen - de meeste nonnen kwamen uit vooraanstaande Venetiaanse families - met een kerk gewijd aan de heilige Zacharias, de vader van Johannes de Doper, wiens relikwieën in 827 uit Constantinopel waren 'overgebracht'.

Het historisch belang van de kerk blijkt uit haar nauwe banden met de staat, wat tot uiting kwam in het jaarlijkse bezoek van de doge en zijn gevolg.

Op paaszondag kwamen vanuit de San Marco basiliek de doge, de signoria, binnen- en buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders, en vertegenwoordigers van het volk in een plechtige processie, andata, naar de kerk waar zij de vespers bijwoonden. Na de dienst brachten zij een bezoek aan het naburige benedictinessenklooster.

Deze processie werd gehouden ter herinnering aan het feit dat, aan het eind van de twaalfde eeuw, de nonnen van dit welvarende klooster een groot deel van hun tuin, de Brolo, hadden afgestaan aan doge Sebastiano Ziani, zodat het San Marco plein kon worden vergroot.

Tussen de negende en de twaalfde eeuw werden in de San Zaccaria acht doges begraven, wat het belang van de kerk onderstreept. Zij liggen begraven in de tiende-eeuwse crypte van de oorspronkelijke kerk.

De crypte is een ruimte met een zeer bijzondere sfeer.

Die sfeer wordt versterkt doordat de vloer nagenoeg doorlopend met een laag water is bedekt als gevolg van het verzakken van de bodem. Er zijn plannen voor het installeren van een nieuwe pomp om het overtollige water weg te pompen.

De San Zaccaria is niet alleen van belang vanwege haar functie in vroegere tijden; ook heden ten dage is zij het centrum van een levendige parochiegemeenschap.

Vervolg uw rondleiding door de San Zaccaria, met de Andata naar San Zaccaria.