San Giacomo dall'Orio

IllustratieIllustratie

San Giacomo dall'Orio in een rustige buurt van de sestiere Santa Croce - niet te verwarren met San Giacomo di Rialto in de sestiere San Polo - is een van de oudste kerken van Venetië en een van de weinige Italiaanse kerken ( 33 op een totaal van 28.362 ) die gewijd zijn aan de apostel Jacobus de Meerdere, beter bekend als Santiago de Compostela.

Uit documenten van de Scuola di San Giacomo is gebleken dat ieder jaar, op paasmaandag, de kapelaan van de Scuola de pelgrims naar Compostela vanuit deze kerk begeleidde naar de San Marcobasiliek, waarna zij, na een laatste gebed om bescherming, scheep gingen naar Spanje.

De naam van de in de negende eeuw gestichte kerk verwijst volgens sommigen naar de laurier, lauro, die hier vroeger stond. Anderen beweren dat de kerk op een eiland gebouwd is waar vroeger wolven rondzwierven en dat de naam te herleiden is tot lupario, Italiaans voor 'plaats van de wolven'.Illustratie Illustratie

Dat de hoge, uit de twaalfde en dertiende eeuw stammende campanile naast en niet vóór de kerk staat, is het gevolg van de vele ingrijpende wijzigingen die het gebouw heeft ondergaan.

Op de plek waar nu de klokkentoren staat, bevonden zich aanvankelijk de voorgevel en de hoofdingang van de kerk.Illustratie

Op de campanile een interessant bas-reliëf in Grieks marmer met San Giorgio, staand, die een lans en wapenschild vasthoudt en enige letters: OAG(iOS) - GHEORGHIOS. Uit de iconografie en door het gemis van de draak is deze weergave van Sint Joris van vóór de Eerste Kruistocht (1096-99).

Illustratie

De eenvoudige voorgevel, aan de rechterkant ten dele verborgen door de woning van de pastoor, is verrijkt door een zestiende-eeuws kruisje in Istrische steen en door een patera met twee springende leeuwen in Grieks marmer uit de 12e eeuw. Boven de lunet van de toegangsdeur bevindt zich een beeld van de patroonheilige Jacobus de Oudere, in Istrische steen uit het einde van de zeventiende eeuw, toegeschreven aan Bartolo Cabianca.

In een van de woningen aan de linkerkant zijn fragmenten te zien van een sierrand in Grieks marmer uit de dertiende eeuw.

Illustratie
Het exterieur ziet er vrij streng en onopvallend uit

Het exterieur ziet er vrij streng en onopvallend uit, maar het interieur is een ware revelatie, met een unieke, intieme atmosfeer. San Giacomo dall'Orio heeft het karakter van een echte parochiekerk weten te bewaren.


Foto's: Coby Lubberink 2012

Vervolg naar Interieur