San Zaccaria voorgevel

exterieur_zaccaria

Bovenop de gevel staat het beeld van de Verlosser, geflankeerd door vier Engelen met de passiewerktuigen.

Het is gemakkelijk te begrijpen dat deze façade de Venetianen sterk moet hebben aangesproken, want hoewel de details de laatste classicistische mode volgen, straalt het geheel toch de weelderige overdaad van de flamboyante gotiek uit.

basrelief

Enkele elementen van de gevel werden, met hulp van de Poorters, al eerder gerestaureerd. Het betreft vier vijftiende-eeuwse bas-reliëfs met profeten, omringd door putti, aan weerszijden van de ingang en het zestiende-eeuwse marmeren beeld van San Zaccaria, gesigneerd door Alessandro Vittoria, boven de ingang.

Deze objecten krijgen we niet te zien omdat de gevel vanwege restauratiewerkzaamheden in de steigers staat. Het fotogrammetrisch onderzoek van de gevel werd in 2000 door de Poorters van Venetië bekostigd.

Ons grootste project is nu de restauratie van de gevel, een kostbare onderneming die we gezamenlijk bekostigen met Venetian Heritage.

De restauratie is inmiddels voltooid. Ruim binnen de afgesproken tijd en binnen het budget!

La presidente dell' associazione olandese De Poorters van Venetië Dssa. Marion Bolten e il presidente del Stichting Nederland Venetië Comité Prof. Bernard Aikema hanno l' onore di invitare ......... a giungersi in una breve ceremonia per marcare la restaurazione della facciata della Chiesa di San Zaccaria.
Campo San Zaccaria il sabato, 14 luglio 2007 dalle ore 11.00 alle 12.30
Con distinti saluti.


Illustratie

Aan deze uitnodiging werd door velen gehoor gegeven. Zowel de restauratie als het 'Gevelfeest' kunnen beschouwd worden als hoogtepunten in de geschiedenis van De Poorters.

In Albums / Restauratie gevel San Zaccaria vindt u een uitgebreid fotoverslag van deze gedenkwaardige dag.

Vervolg uw tocht door de San Zaccaria