Zondag 14 oktober

Er is al vroeg ochtendappel. Deze dag is bestemd voor een bezoek aan de eilanden Torcello en Burano. Voordat Venetië opkwam was Torcello een machtig eiland in de lagune. In de 10e eeuw telde het reeds ca. 10000 inwoners en bezat het meerdere kerken en kloosters. Vanaf de 12e eeuw ontwikkelde de lagune rond het eiland zich geleidelijk tot moeras waardoor malaria uitbrak. De bewoners vluchtten naar Murano, Burano en Venetië waardoor het eiland in verval raakte.

Voor vandaag staan in Torcello de Byzantijnse kathedraal gewijd aan Santa Maria Assunta en de Santa Foscakerk op het programma. Daar de schrijver van dit verslag en zijn vrouw Torcello reeds van vorige bezoeken kennen, gaan zij eigen wegen.

Illustratie

traditionele
zondagse lunch
Da Romano
op Burano

Wij treffen de groep weer in Burano in het Restaurant Da Romano. Dit bij Poorters zeer geliefde restaurant werd opgericht door Romano Barbaro in het begin van de 20e eeuw. Al spoedig werd het een trefpunt van kunstenaars, vooreerst van schilders. De muren van het restaurant zijn vol behangen met hun werken. Bij ons bezoek toonde een van de obers vol trots een schilderij van Gino Rossi. Deze stichtte met enkele andere schilders de school van Burano. Getuige de vele afbeeldingen en foto’s die eveneens de muren verlevendigen staat het restaurant ook in de warme belangstelling van andere illustere figuren zoals beeldhouwers, schrijvers, acteurs, musici, film- en sporthelden, politici en adellijke personen.’s Avonds bezoeken wij een (beknopte) uitvoering van Giuseppe Verdi’s opera La Traviata in drie bedrijven. Hierin figureren de courtisane Violetta, haar geliefde Alfredo en diens vader Giorgio.

Illustratie

musica
a palazzo
La Traviata

Daarvoor gaan wij te voet naar het Palazzo Barbarigo-Minotto, een 15e eeuws paleis. Hier voltrekt zich voor elk bedrijf de voorstelling in drie aparte ruimtes: de Portego (centrale hal), de Sala Tiepolo (zitkamer) en ten slotte de Camera da letto (slaapkamer).

Verrassend voor nieuwe bezoekers is de ouverture van het stuk. Als Violetta de Portego komt binnen huppelen begroet zij haar publiek door een van de daar gezeten bezoekers te kussen. Tot ons genoegen heeft zij hiervoor een Poorter, i.c. Bart Witsenburg, uitverkoren. En even later krijgt Olga Hommes door de courtisane een glas aangereikt om daarmee een brindisi uit te brengen.

Terwijl wij in de Portego verblijven viert Violetta haar verjaardag en verklaart Alfredo haar zijn liefde. Na een korte pauze verplaatsen wij ons naar de Sala Tiepolo voor het tweede bedrijf. Hierin wordt Violetta, inmiddels samenwonend met Alfredo, door Alfredo’s vader bezocht. Hij haalt Violetta over haar zondige relatie met Alfredo op te geven. Zij schrijft Alfredo een afscheidsbrief waardoor deze zich boos van haar verwijdert.

Het derde en laatste bedrijf speelt zich af in de Camera da letto waar de inmiddels aan tbc lijdende Violetta verblijft. Hier verneemt Alfredo van zijn vader de achtergrond van Violetta ’s brief. Hij vraagt haar om vergeving en wil samen met haar verder door het leven gaan. Maar sterk verzwakt door de tuberculose sterft zij in zijn armen. Onder de indruk van het zojuist meegemaakte drama verlaten wij het Palazzo Barbarigo-Minotto en keren terug naar ons hotel.

Tekst: Jan Oelering
Foto's: Paul Lips en Bart Witsenburg

Vervolg naar maandag San Sebastiano