Lezingen

Onderstaand vindt u een overzicht van eerder door mij verzorgde lezingen.

Middeleeuwse schilderkunst


Miniatuurkunst


Italiaanse schilderkunst


Van Kerst tot Pinksteren